top of page

ØYA I VEST

Foto: Endre Hopland

Om FEDJE

FEDJE er ein liten øykommune ved ytste vestkyst av Hordaland. Det er i underkant av 600 fastbuande på øya. Fedje vert kalla «Landsbyen i havet» grunna folk bur tett i tett kring hamna i nord. Fedje er rik på historie og naturopplevingar. Dette fører til at folketalet typisk kan doble seg om sommaren.

 

KVA SKJER PÅ FEDJE?

Vil du utforske Fedje til fots? Sjå løyper og hytter på ut.no

Fiskefestival.jpg

Kva skjer i kommunen?
Arrangements-kalender

Turistinformasjon:

fedjelandhandlerias@gmail.com
(+47) 909 77 203

bottom of page