ØYA I VEST

Foto: Endre Hopland

Om FEDJE

FEDJE er ein liten øykommune ved ytste vestkyst av Hordaland. Det er i underkant av 600 fastbuande på øya. Fedje vert kalla «Landsbyen i havet» grunna folk bur tett i tett kring hamna i nord. Fedje er rik på historie og naturopplevingar. Dette fører til at folketalet typisk kan doble seg om sommaren.

 

KVA SKJER PÅ FEDJE?

Sommar på Fab8: mat, konsertar, show: Les meir.

Fiskefestival.jpg

Kva skjer i kommunen?
Arrangements-kalender

Turistinformasjon:

fedjelandhandlerias@gmail.com
(+47) 909 77 203