Landsbyen i havet

Kor kan du overnatte på Fedje?

 

Hellisøy fyr er ein freda fyrstasjon frå 1855, eit

steinkast frå land søraust på Fedje.

Vil du ha ein heilt spesiell oppleving kan du overnatta

i fyrvaktarbustaden på Hellisøy og få omvisning i fyrtårnet. 

Booking og informasjon:

Telefon: (+47) 99216114

E-post: post@feddiedistillery.no

Nettside: www.hellisoyfyr.no

Facebook: Hellisøy Fyr

 

Utleige av leilegheiter og selskapslokale i

den gamle sardinfabrikken i hamna på Fedje.

Gjestebryggje med fasilitetar.

 

Booking og informasjon:

Tlf. (+47) 992 41 000

E-post: tore@frugard.no

Nettside: www.fabnr8.no

Facebook: Fab nr 8

 

Hytter på 50 kvm. 2 soverom 4 (5) sengeplasser.

Båtleige.


Booking og informasjon:


Tlf. (+47) 920 85 155  eller (+47) 408 75 516
E-post: fedjehavstove@gmail.com

Nettside: www.visitfedje.com

Facebook: Fedje Havstover

 

Utleige av nyrenovert leilegheit i «Løa» til Jostein Husa.

Booking og informasjon:

Tlf:  (+47) 950 52 343                                                            post@sankaren.no      

 

Fedje fiske og bo tilbyr deg havfiskeopplevingar

og overnatting m.m. Base på Moldøyna.

 

Booking og informasjon:

Tlf: (+47) 958 99 667 eller (+47) 996 46 514

E-post: toregismervik@gmail.com eller
hanne_mia@hotmail.com

Nettside: www.fedjefiskeogbo.com

Facebook: Fedje fiske og bo

 

Overnatting for inntil 9 personar.

Booking og informasjon:

Tlf:  (+47) 959 66 981

E-post: arildkarlsen@hotmail.com

Facebook: Vesthav utleige

 

Kongelig Norsk Automobilklubb si utleigehytte på

Fedje finn du i Kalvedalen. 12 sengeplassar

og båt med motor.
 

Booking og informasjon:

E-post: hknetland@gmail.com

Nettside: kna.no/bergen/hytter

Facebook: KNA Huset På Fedje

Turistinformasjon:

fedjelandhandlerias@gmail.com
(+47) 909 77 203

 (mellom kl.12-18)