scroll down for english

9.Sildevågen

Sildevågen ligg forbi badeplassen, du følgjer hovudvegen mot Stormark. 

Sildevågen blir kalt "Dødeskipets hamn." Her går det sagn om eit spøkelsesskip som heimsøker hamna. Området rundt Fedje har vore ein farleg plass for skip, særleg før fyret på Hellisøy vart tent i 1855. Dessverre har skip gått tapt i farvannet, og folk på Fedje veit å respektere havet sine kreftar.

Buplassen ved Sildevågen er automatisk freda etter Kultuminnelova i Noreg. Du kan sjå området med buplassen på din venstre side når du ser ut over vågen frå den rose stolpen. 

 

Funnene frå buplassen er overflateplukk på noen vegetasjonsfrie områder på og ved en sauesti. 

 

Det vart gjort prøvestikk i området rundt funna. Desse var funntomme. Arkeologar graver prøvestikk for å finne og avgrense buplassar.

 

Det var ikkje spor av kol på stedet, men flintmengden tyder på ein boplass frå steinalder.

Du kan sjå kart og lese meir om buplassen her:

http://www.unimus.no/artefacts/um/27231/?f=html

9.Sildevågen

Sildevågen is called "The Port of the Deadship". There are stories about a ghost ship that haunts this place. The Fedje coast has been a treacherous area for ships, especially before the Hellisøy lighthouse was lit in 1855. The people of Fedje know to respect the sea.

The Stone Age site at Sildevågen is protected by law, and it is forbidden to disturb the site. You can see the area to the left side of the bay when you are facing the pole that stands by the bridge.

The finds of flint from the site were surface level and testing pits in the area were empty. A testing pit is a hole dug by archaeologist to locate sites.

The finds point to a Stone Age settlement.

There is a map of the site here:

http://www.unimus.no/artefacts/um/27231/?f=html

© 2018 by

Fedje kommune

Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Tlf: 56165100

postmottak@fedje.kommune.no