scroll down for english

6.Fedjekyrkja

Det har vore fleire kyrkjebygg på Fedje. Kyrkja her ute er første gong nemnd i 1636.  

Samtlege kyrkjer skal ha stått på same staden som kyrkja står i dag. Det første kyrkjebygget var lite og skrøpeleg. Presten sto i altaret vend mot folket då han preika. Altarringen gav rom for seks menneske dersom dei knelte tett saman. Korshuset vart teke ned i 1659, og ei ny kyrkje vart reist same staden.

Den nye kyrkja var av tømmer, med eit langskip på berre 8 meter. Kyrkja var reist etter ei gåve frå «Erlig og Velagtet Mand, Anders Bastiansen, Skipper og fornemme Borger i Bergen». På ei reise frå Finnmark i 1657 kom han uti storm og uver som truga med forlis. Han gav Gud ein lovnad om at dersom liv og last vart redda, skulle han gje ei pengegåve til kyrkja på den plassen han rak i land. Det vart Fedje.

Først i 1679 fekk Fedje eigen kyrkjegard. Tidlegare måtte dei fara over fjorden til Austrheim og gravleggja dei døde.

På midten av 1800-talet var kyrkja i så dårleg stand at kyrkjeeigar Kahrs søkte om å få riva tårnet, for at vinden ikkje skulle ta det. Soknet kjøpte kyrkja i 1854 og betalte 100 riksdalar. Då følgde det òg med fem kyr. Kyrkja vart riven i 1888. Materialane vart for ein stor del nytta i dei gamle handelshusa på Stenborg, som no er borte.

Den nye kyrkja, som vart vigsla same året, var ei lita trekyrkje med tårnet halvt innbygd i den eine gavlen. Skipet var 10,3 meter langt og 7,3 meter breitt og romma kring 80 sitjeplassar. Kyrkja hadde ikkje orgel.

Kring 1930 fekk kyrkja den altartavla og det altarbordet som er i bruk i dag. Det var gåver frå utflytta norskamerikanarar, Bertha og Mikal Viken. Biletet på altertavla er måla av Vilhelm Bjørknes, Byrknesøy og treverket i altaret og altertavla er utført av fyrmeister Ivar Tangen. Dette arbeidet var gjort i ledige stunder på Hellisøy Fyr.

Den gamle kyrkja blei snart for liten og den nye kyrkja vart vigsla i 1941. Det er den kyrkja du kan sjå i dag.

6.The fedje church

This church is from 1941, but there has been many churches on Fedje before that. The first time a church was mentioned in historical text was in 1636.

On a journey from Finnmark a Bergensian became entangled in a storm. He then made a promise to God, that if he survived he would donate money for a church at the place he found a safe harbor. This place was Fedje.

In 1679 Fedje got its own cemetry. That meant that they did not need to bring the dead over the fjord to get a mainland burial.

In 1888 the old church was demolished and a new church was rebuilt the same year.

The altarpiece was gifted to the church by Norwegian-Americans Bertha and Mikal Viken in 1930.

The church soon became to small for the population of Fedje, and a new church was again built and opened in 1941. This is the church you see today.

© 2018 by

Fedje kommune

Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Tlf: 56165100

postmottak@fedje.kommune.no