scroll down for english

8.Fedje kommunehus

Viss du følgjer hovudvegen forbi kyrkjegarden kjem du til Fedje kommunehus. Det ligg på høgre side av vegen like forbi kyrkjegarden.

Kyrkjegarden har eit minnesmerke for dei som døydde av kolera på Fedje på 1800-talet. Minnesmerke finn du på haugen bak sjølve kyrkjegarden.

Huset vart bygd i av nedrivne materialar frå den gamle kyrkja frå 1888. Bygningen blei kommunehus i 1947 då Fedje vart sjølvstendig kommune.

I Noreg  i dag er det 422 kommunar og Fedje kommune er ein av dei minste. No har kommunen i underkant av 600 innbyggjarar.

 

Du kan lese meir kommunefakta om Fedje her:

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/fedje 

8.Fedje municipal building

If you follow the main road, passing the church cemetery, you will see the municipal building to your right.

On the small hill behind the cemetery there is placed a memorial for those who died from cholera on Fedje in the 19th century.

 

The building was erected from materials from the old church from 1888. It has functioned as the Municipal building since 1947, when Fedje became independent. 

Fedje is one of the smallest municipalities in Norway with a population of less than 600 people.

© 2018 by

Fedje kommune

Stormarkvegen 49
5947 Fedje

Tlf: 56165100

postmottak@fedje.kommune.no